B&W

Marc Simon Frei, Altdorf

Black and white photography